С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Апелативен съд
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Електронно правосъдие
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Профил на купувача
Връзки
 
 1403336 
 Начална страница  
 Начало

Правораздавателната дейност на Софийски апелативен съд  покрива приблизително половината от наказателните, гражданските и търговските дела, разглеждани пред апелативните съдилища.
Съдебният район на Софийски апелативен съд обхваща осем окръжни съдилища – Благоевградски окръжен съд, Видински окръжен съд, Врачански окръжен съд, Кюстендилски окръжен съд, Окръжен съд-Монтана, Пернишки окръжен съд, Софийски окръжен съд и най-големия окръжен съд в България – Софийски градски съд.
Софийският апелативен съд функционира от 01.04.1998 г.


Ръководство на Софийски апелативен съд:

И.ф. Председател - СТЕФАН ГРОЗДЕВ

ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА - зам. председател на САС и ръководител на гражданското отделение.

ПЕТЯ ШИШКОВА –  зам. председател на САС и ръководител на наказателното отделение.

СТЕФАН ГРОЗДЕВ – зам. председател на САС и ръководител на търговското отделение.

 


В Апелативен съд – София работят:
Съдии: 58
Съдебни служители: 63

Съдиите са разпределени по отделения според вида на делата, които гледат.

 Анкета 
Допитване до граждани и адвокати
София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР