С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Раб.срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
 
 1771584 
 Начална страница  
 Начало


. : Единен портал за електронно правосъдие : .

 


Правораздавателната дейност на Софийски апелативен съд  покрива приблизително половината от наказателните, гражданските и търговските дела, разглеждани пред апелативните съдилища.
Съдебният район на Софийски апелативен съд обхваща осем окръжни съдилища – Благоевградски окръжен съд, Видински окръжен съд, Врачански окръжен съд, Кюстендилски окръжен съд, Окръжен съд-Монтана, Пернишки окръжен съд, Софийски окръжен съд и най-големия окръжен съд в България – Софийски градски съд.
Софийският апелативен съд функционира от 01.04.1998 г.


Ръководство на Софийски апелативен съд:

Председател -
ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА

СТЕФАН ГРОЗДЕВ – зам. председател на САС и ръководител на търговското отделение.Анкета 
Допитване до граждани и адвокати
София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР